Politika privatnosti

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

"Majstori za sve" prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa,
 • Ime i prezime,
 • Broj telefona,
 • Adresa stanovanja,
 • Forografije.

"Majstori za sve" može prikupljati vaše podatke iz sledećih izvora:

 • Javno dostupne baze podataka

Svrha obrade i pravni osnov

"Majstori za sve" koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga,
 • Pružanje osnovnih usluga,
 • Korisnička podrška,
 • Komunikacija sa korisnicima,

"Majstori za sve" podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak (Pristanak možete povući u svakom trenutku)

Korišcenje podataka

"Majstori za sve " ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Majstori za sve štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Sistem privilegija i rola

Majstori za sve čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od Trajno

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti,
 • Pristup vašim podacima o ličnosti,
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške,
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti,
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti,
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju,
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge,
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Majstori za sve na sledeće načine: Putem email :info@majstorizasve.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.